Ogólne bezpieczeństwo produktów, czyli 22 strony o niczym

Image by Sarah Richter from Pixabay

Czy można określić ogólne zasady wszystkiego? Oczywiście, że można — tyle tylko, że zasady te prawdopodobnie nie będą się nadawały do niczego. Ale przecież, niejako przy okazji, można dać wielu ludziom zatrudnienie i władzę.

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016.2047) jest klinicznym przypadkiem takiego praktycznego połączenia. Określa zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych. Organy nadzoru i kontroli mogą monitorować, konfiskować (tzn., pardon, „pobierać nieodpłatnie” — art. 18.1a) i nakładać kary (do 100.000 zł — 33a) na producentów i dystrybutorów.

Czytaj dalej Ogólne bezpieczeństwo produktów, czyli 22 strony o niczym

Wymagania minimalne dla maszyn — czy nadal są potrzebne?

Rok 2004, maj — otwarte granice, medialny entuzjazm i unijne prawo. Wśród wdrażanych przepisów znalazły się dyrektywa maszynowa określająca tzw. wymagania zasadnicze, a także jej niedoceniana siostra — dyrektywa narzędziowa definiująca wymagania minimalne. Jak pamiętamy, wymagania minimalne dotyczyły starych maszyn, które na terenie UE znalazły się przed nami; od seniorów bowiem nie należy wymagać więcej niż niezbędne minimum. Natomiast nowe maszyny to inna liga, tu nie ma miejsca na żaden minimalizm — mają spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa na miarę naszych europejskich aspiracji.

SUR 5/2020

Pełny tekst dostępny na stronie: iterum.biz/publikacje.

Oceń ryzyko, ale nie za dokładnie…

Image by Tumisu from Pixabay

W różnych miejscach (przepisy bhp, system oceny zgodności) pojawia się wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z użyciem maszyny czy też ryzyka na stanowisku pracy. Ocena musi być udokumentowana, o jej wynikach należy poinformować zainteresowanych (pracowników, nabywców) — ale czym w istocie jest ta ocena? Okazuje się, że nie wiadomo. Prawo, z całą stanowczością, nakazuje przeprowadzić… cokolwiek.

Czytaj dalej Oceń ryzyko, ale nie za dokładnie…

Smart Parking

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Coś jak regał wysokiego składowania, ale dla samochodów. Wjeżdżam na półkę, wychodzę z samochodu, naciskam guziczek — i półka z samochodem wędruje do góry, a ja odchodzę z kwitkiem. Odbiór samochodu jest równie prosty: wpisuję lub skanuję podany na kwitku kod, a półka z moim samochodem „automagicznie” zjeżdża na dół; wsiadam i jadę.

Czytaj dalej Smart Parking

Osłony napędzane wg ISO 14120 (5.2.5.4)

Image by skeeze from Pixabay

Norma PN-EN ISO 14120:2016 Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i  ruchomych (norma typu B2, tj. dotycząca środków bezpieczeństwa) zawiera lakoniczną informację o wartościach sił i energii nie powodujących urazów.

Jeżeli osłona po zatrzymaniu automatycznie się otwiera, siła zamykania nie może przekraczać 150 N, a energia osłony — 10 J; w pozostałych przypadkach, odpowiednio: 75 N i 4 J.

Czytaj dalej Osłony napędzane wg ISO 14120 (5.2.5.4)

EloShield

Elokon Polska (zajmująca się bezpieczeństwem pracy polska gałąź niemieckiej firmy zajmującej się logistyką) ma w ofercie system lokalizujący aparaty radiowe z dokładnością do centymetrów. Wymaga to ustawienia kilku anten (minimum 3, co wynika z matematyki, ale im więcej, tym lepiej, tzn. dokładniej) i precyzyjnego określenia ich wzajemnej lokalizacji, a także trochę wolnego miejsca (aparacik musi być „widziany” przez anteny). W zamian otrzymujemy możliwość śledzenia położenia aparatów i reagowania na ich zbliżanie się do wybranych punktów lub do innych aparatów. Można określać strefy bezpieczeństwa (żółta — ostrzegawcza i czerwona — zagrożenia), naruszenie których sygnalizowane jest dźwiękiem przez sam aparat, powoduje zatrzymanie awaryjne albo cokolwiek innego. Konfigurowalność pełna, granicą jest tylko wyobraźnia.

Czytaj dalej EloShield