Dziwoląg. Powstał „w wyniku aktualizacji ISO 14121 tak, by była zgodna z ISO 12100-1 i ISO 12100-2” (pierwsze zdanie wprowadzenia). Z tej aktualizacji powstały dwie części ISO 14121 (może na tym polegało „dostosowanie” do, też dwuczęściowej, ISO 12100?), po czym pierwsza została wycofana, bo jej treść włączono do ISO 12100, a osierocona część 2 (ISO/TR 14121-2) to nawet nie norma, lecz „raport techniczny”. Tymczasem ISO 12100-1:2003 i ISO 12100-2:2003 zostały wycofane i zastąpione jedną normą ISO 12100:2011. Na placu boju pozostały więc (znów niedopasowane): ISO 12100:2011 i ISO/TR 14121-2:2007. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą.

Norma nie została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na stronach PKN można znaleźć jedynie część I (tak, tę wycofaną).

Fakty

numer normy:
ISO/TR 14121-2

tytuł normy:
Bezpieczeństwo maszyn. Ocena ryzyka. Część 2: Praktyczny przewodnik i przykładowe metody.
(Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods)

rok wydania:
2007

autor:
Komitet Techniczny ISO/TC 199 Bezpieczeństwo maszyn (Safety of machinery)

Wprowadzenie

Tu niestety kończą się konkrety i zaczynają opowieści starej niani. „Celem oceny ryzyka jest wskazanie zagrożeń i określenie ryzyka”. Po co oceniać ryzyko? „Aby mogło być zmniejszone.” Po angielsku wygląda to znacznie dostojniej, oczywiście, zwłaszcza jeśli nie zna się języka.

Są jednak stwierdzenia, których nie wolno przeoczyć. „Wybór konkretnej metody lub narzędzia [oceny ryzyka] jest mniej ważny niż sam proces. Korzyść z oceny ryzyka wynika bardziej ze starannego przeprowadzenia niż z dokładnych wyników: jeżeli przeprowadzono staranną analizę od wskazania zagrożeń do ograniczenia ryzyka, znaczy to, że wszystkie czynniki ryzyka zostały uwzględnione.”

Jeśli ktoś nie wierzy, przytaczam tekst oryginalny (mam nadzieję, że przepisanie fragmentu normy nie jest naruszeniem zakazu „kopiowania jakąkolwiek techniką”):

The purpose of risk assessment is to identify hazards, and to estimate and evaluate risk so that it can be reduced. There are many methods and tools available for this purpose and several are described in this document. The method or tool chosen will largely be a matter of industry, company or personal preference. The choice of a specific method or tool is less important than the process itself. The benefits of risk assessment come from the discipline of the process rather than the precision of the results: as long as a systematic approach is taken to get from hazard identification to risk reduction, all the elements of risk are considered.

ISO/TR 14121-2:2007 Introduction

Summa summarum: nieważna jest przyjęta metoda oceny ryzyka; ważne jest jedynie, by każdy czynnik ryzyka został ujęty w ocenie.

close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/

Możliwość komentowania została wyłączona.