Niespełnienie wymagań bezpieczeństwa może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Przykładem  jest wypadek w opolskiej fabryce papieru. Operator został pochwycony i wciągnięty przez obracające się walce. Państwowa Inspekcja Pracy jako główną przyczynę wypadku podała brak odpowiednich zabezpieczeń. Specjalna osłona z napędem hydraulicznym nie spełniała swojej funkcji ochronnej. Pracownik miał bezpośredni dostęp do wirujących części maszyny. Inspektor pracy na podstawie art. 220 Kodeksu karnego skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora zakładu oraz lidera zmianowego. Konsekwencje nie ominęły także dwóch innych osób kierujących pracownikami [1].

Rynek kurierski rozwija się niezwykle szybko. W roku 2018 wolumen przesyłek wynosił około 392 mln sztuk. Ile ich będzie w roku 2021? Prawdopodobnie ponad 500 mln [2]! Wyobrażasz sobie paczkę bez tekturowego opakowania?

Tektura wykorzystywana jest niemalże w każdej gałęzi przemysłu. Czy wiesz, że w ciągu roku pojedynczy zakład może wyprodukować około 230 mln opakowań, a do produkcji zużywanych jest około 90 mln m2 tektury [3]. Pojedynczy zakład może pokryć swoim produktem niektóre państwa!

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykańczania papieru znajdziemy w grupie norm PN-EN 1034. Są to normy szczegółowe typu C dla całej gamy maszyn przemysłu papierniczego w których skład wchodzą np. korowarki bębnowe, przewijarki i przewijarko-krajarki, przekrawacze poprzeczne, kalandry, kadzie, maszyny powlekające itp. Jakie zagrożenia tutaj spotkamy? Przede wszystkim bardzo duże prędkości oraz wciągające miejsca styku wałków i miejsca opasania na obracających się bębnach, wałach, zwojach maszynowych i zwojach papieru. Wirujące elementy przenoszenia mocy, łańcuchy, pasy, ścinanie na nożach i wiele innych.

Zacznijmy od produkcji tektury. Aby ją wytworzyć potrzebna jest bela papieru makulaturowego. Umieszcza się ją w tekturnicy, która produkuje tekturę falistą. W agregacie pod wpływem wysokiej temperatury na wałach ryflowanych papier jest falowany, a następnie doklejana jest warstwa płaska, czyli pokrycie oraz warstwa wierzchnia. Po suszeniu następuje cięcie wzdłużne i poprzeczne tektury. Dalej produkt trafia do maszyny obróbczej, gdzie przechodzi przez druk, a następnie przez wykrojnik. Sklejarka składa i skleja opakowanie tak, aby można je było łatwo rozłożyć. W tym procesie wykorzystywanych jest szereg niebezpiecznych maszyn.

Przemysł papierniczy obejmuje produkcję papieru, tektury oraz masy papierniczej. Z tektury powstają chociażby opakowania. Aby dobrze zaprojektować takie opakowanie potrzebna jest wiedza o produkcie, jego gabarytach oraz łańcuchu logistycznym jakie opakowanie musi przebyć. Zawsze ostatnim etapem są testy, które potwierdzają wytrzymałość gotowego produktu, co przekłada się na redukcję ryzyka związanego z jego zniszczeniem wraz z zawartością.

Dbając o bezpieczeństwo i wytrzymałość opakowań, zadbajmy również o bezpieczeństwo maszyn służących do ich wytwarzania w całym procesie. Kontroluj ryzyko na Twojej linii produkcyjnej. Zrób jego ocenę, a następne w sposób ciągły i bezpieczny nadzoruj je w trakcie użytkowania maszyn. Pomoc i wskazówki znajdziesz w grupie norm PN-EN 1034 zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE.

Źródło:

  1. https://www.pip.gov.pl/pl/pod-inspektorska-lupa
  2. https://biznes.newseria.pl/news/polski-rynek-kurierski
  3. https://fabrykiwpolsce.pl
close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/