Niniejsza metoda stanowi rozszerzenie grafu oceny poziomu ryzyka zawartego w ISO 13849-1.[1]proces powstawania metody opisano na stronie iterum.biz

Metodyka oceny

Zgodnie z ISO 12100, ocena ryzyka prowadzona jest iteracyjnie. W każdym kroku ocenia się istniejące zagrożenia oraz skuteczność środków ochronnych.

Ryzyko R określane jest na podstawie wzoru:

R = S + F + P – A,

gdzie: S — ciężkość potencjalnych następstw, F — częstość narażenia, P — możliwość uniknięcia zagrożenia, A — skuteczność środków ochronnych.

Wartości poszczególnych parametrów oraz kryteria akceptowalności ryzyka podano niżej.

Zwykle wystarczający jest jeden krok oceny.

Akceptowalność ryzyka

RAkceptowalność ryzyka
<2ryzyko bardzo niskie, akceptowalne
2ryzyko niskie, akceptowalne warunkowo
3ryzyko średnie, akceptowalne warunkowo
4..6ryzyko wysokie, nieakceptowalne

Ryzyko może być warunkowo zaakceptowane przez użytkownika, gdy dalsze zmniejszenie ryzyka nie jest możliwe ze względów technologicznych lub ekonomicznych.

Ciężkość następstw

Ciężkość S określa się w skali od 0 (drobne) do 3 (ciężkie).

SSkutki
0drobne: skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, oparzenia I stopnia
1odwracalne: złamania, przecięcia, oparzenia II stopnia
3nieodwracalne: zmiażdżenia, amputacje, oparzenia III stopnia, zeszpecenie, śmierć

Częstość narażenia

Częstość F przyjmuje wartości od 0 (rzadko) do 2 (stale).

FCzęstość
0rzadko: rzadziej niż raz na tydzień
1często: raz na 15 minut lub rzadziej
2stale: częściej niż raz na 15 minut

Możliwość uniknięcia zagrożenia lub ograniczenia szkody

Możliwość uniknięcia P przyjmuje wartości 0 (łatwe) lub 1 (trudne).

PMożliwość uniknięcia
0łatwe: istnieje rzeczywista szansa uniknięcia zagrożenia
1trudne: uniknięcie zagrożenia jest prawie niemożliwe

Skuteczność środków ochronnych

Skuteczność A może przyjmować wartości od 0 (brak) do 6 (pełna).

ASkuteczność środków ochronnych
0brak środków ochronnych
1informacja o występujących zagrożeniach i sposobach bezpiecznej pracy
2..5techniczne środki ochronne, zależnie od poziomu niezawodności
6osłony stałe

Skuteczność środków ochronnych działających niezależnie od siebie sumuje się.

Skuteczność środków technicznych połączonych z systemem bezpieczeństwa określa się na podstawie poziomu niezawodności (PL) funkcji bezpieczeństwa.

PLA
(brak)0
a1
b2
c3
d4
e5

Jeżeli znana jest awaryjność (PFHd), wartość można określić na podstawie wzoru:

A = 2 + 2 log₂(-log(PFHd) – 4).

Usterki środków ochronnych powodują zmniejszenie skuteczności.

ΔAzmniejszenie skuteczności środków ochronnych
-5możliwość dostępu całym ciałem
-4..-3możliwość sięgania kończynami do strefy niebezpiecznej
-1nieprawidłowa informacja

Braki niezależne od siebie sumują się.

Wymagania dotyczące układu sterowania

Jeżeli wymagany poziom niezawodności funkcji bezpieczeństwa nie został określony w stosownej normie typu C, można go określić na podstawie wartości ryzyka pierwotnego, tj. nie uwzględniającego środków ochronnych (A = 0):

Rr = S + F + P.

Zależność wymaganego poziomu niezawodności (PLr) od ryzyka pierwotnego Rr:

RrPLr
<2(nie wymagany)
2a
3b
4c
5d
6e

prawa autorskie

Niniejsza metoda może być wykorzystywana bez żadnych opłat i bez konieczności powiadamiania autora, pod warunkiem podania odnośnika do strony ocena-ryzyka.pl.

warto przeczytać

Dlaczego takie a nie inne wartości i skąd się nagle wziął ten podwójny logarytm we wzorze na A?
iterum.biz/inne/ocena-ryzyka-metoda-iterum-21-5/

Reductio ad absurdum (o akceptowalności ryzyka)
https://ocena-ryzyka.pl/2021/reductio-ad-absurdum-o-akceptowalnosci-ryzyka/

Oceń ryzyko, ale nie za dokładnie…
https://ocena-ryzyka.pl/2020/ocen-ryzyko-ale-nie-za-dokladnie/

Omówienie normy ISO 14121-2
https://ocena-ryzyka.pl/2020/czytajac-iso-14121-2-introduction/
https://ocena-ryzyka.pl/2020/czytajac-iso-14121-2-rozdz-1-8/

close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/

Możliwość komentowania została wyłączona.