Normy są zharmonizowane z dyrektywą maszynową (czy inną), gdy Komisja Europejska je uzna za takowe, tzn. ogłosi to uroczyście w Dzienniku Urzędowym UE. Akt, pod nazwą „Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r.”, jest co pewien czas uzupełniany. Poprawki mają absolutnie nieprzydatną postać przyrostową: do listy dodano normę X, wycofano normę Y. Żeby sprawdzić, czy norma N (wydanie z roku R) jest na złotej liście przebojów, należałoby prześledzić wszystkie ogłoszenia KE… Oczywisty absurd.

Samo istnienie nowego wydania normy nic nie znaczy, bo np. EN 60204-1:2018 została włączona do spisu w roku 2020. Śledzenie listy norm zharmonizowanych jest więc konieczne.

Istnieje też, co prawda, wersja skonsolidowana Decyzji, ale nie jest ani aktualna,[1]19.03.2021 nie zawierała jeszcze zmian z 2.03.2021 ani nie stanowi źródła prawa.[2]„Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść.”

Ale okazuje się, że kompletna lista wszystkich norm zharmonizowanych również jest publikowana. Jest nieco lepsza i nieco gorsza od listy publikowanej przez prezesa PKN w Monitorze Polskim. Lepsza, bo aktualna — tydzień temu status normy zharmonizowanej uzyskała norma ISO 13854, co w publikowanym (teoretycznie) dwa razy do roku ogłoszeniu PKN pojawi się może za kilka miesięcy.[3]w momencie publikacji (19.03.2021) dostępny był wykaz z 26.08.2020 Gorsza, bo nasza (tzn. PKN-u) lista jest wiążąca (umocowana w ustawie), a publikowana przez KE — obwarowana wszelkimi zastrzeżeniami, wykluczającymi ją jako źródło prawa.

close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/