Norma ISO 14122-3 omawia również balustrady schodów, a także schody i schody drabinowe.[1]schody od schodów drabinowych różnią się tym, czym — wg starej anegdoty — demokracja od demokracji ludowej albo krzesło od krzesła elektrycznego

Wymagania normy w zakresie balustrad nie zmieniają się znacząco od lat,[2]ostatnia nowelizacja z 2016 roku zwiększyła dopuszczalną szczelinę pomiędzy podestem a krawężnikiem z 10 do 12 mm a jednak wciąż spotyka się balustrady innowacyjne, które zamiast na normach opierają się na fantazji twórców.

wymiary balustrad wg ISO 14122-3 (wymiary w milimetrach)

W stosunku do normy trzeba odnotować dwie konieczne zmiany.

1. Wysokość krawężnika norma określa na 10 cm. Co ciekawe, w normie wysokość ta jest liczona nie od podestu — szczelina pod krawężnikiem (do 12 mm) do wysokości nie jest uwzględniana, tzn. wymagane 10 cm jest minimalną szerokością płaskownika, który należy użyć.[3]Dlaczego? No, tak się komuś narysowało. Czy warto się spierać o 12 mm? Natomiast polskie rozporządzenie ws. ogólnych przepisów bhp (§ 176) wymaga, by krawężnik miał wysokość ⩾ 15 cm. Dla pasjonatów można dodać, że norma wymaga stosowania balustrad przy różnicy wysokości co najmniej 50 cm, a rozporządzenie — co najmniej 1 m. Zatem od 50 do 100 cm można stosować krawężnik wysokości 10 cm (plus szczelina).

2. W przypadku balustrad zaokrąglonych (rysunek po prawej) norma określa maksymalny wewnętrzny promień zaokrąglenia (Ra ⩽ 200 mm). Sensu to nie ma wielkiego, więc może kiedyś się zmieni, ale młyny normalizacyjne mielą powoli. Jeśli ktoś ma wątpliwości, jak to jest z tym sensem, proszę spojrzeć na poniższy rysunek — przedstawia on balustradę zgodną z normą, tzn. promień wewnętrzny balustrady nie przekracza 20 cm, za to promień zewnętrzny to ok. 100 cm.

legalnie niebezpieczna balustrada (przykład dobrany złośliwie, ale zgodnie z ISO 14122-3:2016)

Należy jeszcze wspomnieć o balustradach, w których poręcz opiera się na stojących gęsto słupkach. W tym wypadku norma wymaga, by odległość między nimi nie przekraczała 18 cm.[4]co podobno chroni przed przejściem całego ciała, zgodnie z ISO 13857/4.3). Dlaczego „podobno”? Bo szczupła osoba przechodzi bez kłopotu przez ramkę o wymiarach 175×500 … Continue reading

Właściwie wystarczy jeden rysunek:

balustrady wg ISO 14122-3 oraz ogólnych przepisów bhp, z poprawkami autora
close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

66  −    =  63