Jako piorun twoje ramię — o osłonach ryglowanych

Spora firma w środkowo-zachodniej Polsce. W ciągu tygodnia musieli wymienić pięć razy rygiel na drzwiach. Tych samych. Pracujący tam rosły obywatel bliskiej zagranicy został poinformowany, że w celu odryglowania drzwi, należy nacisnąć stosowny przycisk. Nie powiedziano mu tylko, że potem, przed szarpnięciem za klamkę, trzeba chwilę zaczekać.

Znaj proporcjum, mocium panie — czyli jak projektować funkcję resetu

Cytat Aleksandra Fredry z komedii „Zemsta”[1]nie czytałeś, to się nie przyznawaj czasami stanowi odzwierciedlenie realiów, z którymi my, prości audytorzy, spotykam się co rusz. Każdy, kto projektuje stanowiska zrobotyzowane i nie tylko, wie o tym, że należy odpowiednio zaplanować sekwencję przywrócenia aktywowanej funkcji bezpieczeństwa. Jednak przy większych aplikacjach producenci, integratorzy zdają się podchodzić do tematu bez pomyślunku, …

Już był w ogródku, już witał się z gąską — czyli o urządzeniach ochronnych

Urządzenie ochronne[1]dalej: u.o., jak wyjaśnia norma ISO 12100,[2]PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka to „środek ochronny inny niż osłona” (3.28). Środek ochronny jest zdefiniowany, w tej samej normie, jako… „osłona lub u.o.” (3.26). Najwyraźniej autorzy normy uznali, że nie potrafią niczego dodać do potocznego rozumienia tych pojęć[3]albo może …

Wokół przenośników

Przenośniki łączą (albo dzielą, zależnie od spojrzenia[1]biorąc pod uwagę tzw. maszyny zespolone, przenośnik może pozwolić uniknąć konieczności rozpatrywania zespołu maszyn jako niepodzielnej całości) maszyny i stanowiska. Mogą być różne: rolkowe, taśmowe, łańcuchowe; do pojedynczych elementów lub do materiałów sypkich — szczegóły omawiają normy od EN 617[2]PN-EN 617:2011 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące …

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga — o otworach w osłonach

Student elektroniki na Politechnice Śląskiej pisał pracę o półprzewodnikach, a było to dawno temu, nie było jeszcze pecetów ani drukarek laserowych. Kto nie umiał pisać na maszynie, dawał zarobić maszynistce. Pani była doświadczona, poprawianie błędów językowych po studentach to była jej codzienność. Poprawiła w szczególności wszystkie „dziury” (elektronowe) na „otwory”. Student złapał się za głowę:— Proszę Pani, nie „otwory”, …

Skanery, część III: Dystansowanie

Skaner może być wykorzystywany na dwa sposoby: do wykrywania obecności osób (co uniemożliwia uruchomienie maszyny) lub do wykrywania ich zbliżania się (co powoduje zatrzymanie maszyny). Zasady prawidłowej lokalizacji skanera są takie same, jak zasady lokalizacji kurtyny, opisane w ISO 13855.[1]PN-EN ISO 13855:2014 Bezpieczeństwo maszyn. Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

Skanery, część II: Ograniczenia

Skanery mają dłuższy czas reakcji (kilkadziesiąt milisekund) niż kurtyny optyczne (kilka milisekund). W kurtynie każdy promień ma swój nadajnik i swój odbiornik, opóźnienie wynika tylko z działania elektroniki; w skanerze natomiast jest pojedynczy laser, który kolejno oświetla każde miejsce i do opóźnienia układów elektronicznych trzeba doliczyć czas dla układu odchylania. Jeżeli skaner ma jedynie zabezpieczyć operatora przed nieoczekiwanym uruchomieniem …

Liczę do trzech…

„Bezpieczeństwo w trzech krokach” brzmi bardziej zachęcająco niż „zasady zapewnienia bezpieczeństwa przy konstruowaniu maszyn”? Nawet jeśli „trzy” w tym wypadku jest umowne, lepiej zrozumieć model uproszczony niż nie zrozumieć modelu pełniejszego. Także, gdy jest to model bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Dyrektywa narzędziowa (2009/104/WE), dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) i normy międzynarodowe (ISO 12100, ISO/TR 14121-2) podkreślają wagę …

Osłony napędzane wg ISO 14120 (5.2.5.4)

Norma PN-EN ISO 14120:2016 Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i  ruchomych (norma typu B2, tj. dotycząca środków bezpieczeństwa) zawiera lakoniczną informację o wartościach sił i energii nie powodujących urazów. Jeżeli osłona po zatrzymaniu automatycznie się otwiera, siła zamykania nie może przekraczać 150 N, a energia osłony — 10 J; w pozostałych przypadkach, odpowiednio: …