Metoda szacowania i ewaluacji ryzyka Iterum 21.5

Niniejsza metoda stanowi rozszerzenie grafu oceny poziomu ryzyka zawartego w ISO 13849-1.[1]proces powstawania metody opisano na stronie iterum.biz Metodyka oceny Zgodnie z ISO 12100, ocena ryzyka prowadzona jest iteracyjnie. W każdym kroku ocenia się istniejące zagrożenia oraz skuteczność środków ochronnych. Ryzyko R określane jest na podstawie wzoru: R = S + F + P – A,

Reductio ad absurdum (o akceptowalności ryzyka)

Producent maszyny (na podstawie wymagań zasadniczych) oraz jej użytkownik (na podstawie wymagań minimalnych) zobowiązani są do oceny i redukcji ryzyka. Ocenę przeprowadza się, by wiedzieć, gdzie należy ryzyko zredukować, to jasne. Wiadomo gdzie, ale czy wiadomo kiedy? Jakie kryterium pozwala stwierdzić, że oto właśnie osiągnięto poziom ryzyka, który nie wymaga dalszej redukcji? Odpowiedzi nie znajdziemy ani w przepisach …

Mędrca szkiełko i oko — o pomiarach w ocenie ryzyka

Jak twierdzą fizycy, nie tylko materia, ale i sama przestrzeń[1]Wojskową definicję czasoprzestrzeni zapewne wszyscy znają: „Szeregowy, kopcie rów od tego drzewa do obiadu!” jest kwantowa — rozmiar czegokolwiek nie może być mniejszy niż długość Plancka Lₚ ≈ 1,6 × 10⁻³⁵ m. W skali makro spotykamy się raczej z rozmyciem, ale skutek jest podobny: dokładność pomiaru ma swoje …

Iterum Risk Evaluation Method — a standard-based risk assessment method proposal

There are several risk assessment method kinds (ISO 14121-2 points 4 of them) and multitude of actual methods — is there any reason to thing about another one? Machinery risk assessment is (usually) related to control system performance levels (PL), as defined in ISO 13849-1. The standard presents a simple graph …