Wokół przenośników

Przenośniki łączą (albo dzielą, zależnie od spojrzenia[1]biorąc pod uwagę tzw. maszyny zespolone, przenośnik może pozwolić uniknąć konieczności rozpatrywania zespołu maszyn jako niepodzielnej całości) maszyny i stanowiska. Mogą być różne: rolkowe, taśmowe, łańcuchowe; do pojedynczych elementów lub do materiałów sypkich — szczegóły omawiają normy od EN 617[2]PN-EN 617:2011 Urządzenia i systemy transportu ciągłego. Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące …