O czym musisz wiedzieć importując maszyny spoza Unii Europejskiej?

Praktyczna odpowiedzialność związana z wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej to przygotowanie się do inwestycji i świadome wybory. Niezależnie skąd pochodzi maszyna, jeśli ma być użytkowana na terenie UE, musi spełniać określone w dyrektywie maszynowej zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Pełna zgodność maszyny z wymaganiami leży w najlepszym interesie użytkownika. Ocena zgodności to analiza wielu aspektów formalnych i praktycznych, weryfikacja dostarczonej dokumentacji …

Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn

Niezależnie od tego, czy maszyna jest nowa, czy stara, przepisy definiują sposób i metody zapewnienia odpowiedniego poziomu jej bezpieczeństwa. W przypadku maszyn nowych sposób ten jest jasno określony w dyrektywach. Natomiast w przypadku maszyn starych, gdzie mamy wymagania minimalne, zmienia się tylko sposób osiągnięcia akceptowanego poziomu bezpieczeństwa maszyn. SUR 1/2019 Artykuł można pobrać w formacie PDF:

Urządzenia zatrzymywania awaryjnego

W trakcie projektowania maszyny należy uwzględnić wiele różnorodnych czynników występujących podczas jej pracy. Z punktu widzenia zasad bhp maszynę należy zaprojektować i wykonać na podstawie oceny ryzyka. Pomagają w tym normy zharmonizowane, w których możemy znaleźć zasady stosowania funkcji zatrzymania awaryjnego. ATEST nr 11/2018 Artykuł można pobrać w formacie PDF:

Wymagania minimalne dla maszyn — czy nadal są potrzebne?

Rok 2004, maj — otwarte granice, medialny entuzjazm i unijne prawo. Wśród wdrażanych przepisów znalazły się dyrektywa maszynowa określająca tzw. wymagania zasadnicze, a także jej niedoceniana siostra — dyrektywa narzędziowa definiująca wymagania minimalne. Jak pamiętamy, wymagania minimalne dotyczyły starych maszyn, które na terenie UE znalazły się przed nami; od seniorów bowiem nie należy wymagać więcej niż …

O jak oburęczne sterowanie

Urządzenie sterowania oburęcznego (u.s.o.) jest popularnym środkiem ochronnym; na rynku dostępne są nawet gotowe pulpity, do zakotwienia lub przestawne. Równie popularne są, niestety, błędy przy jego stosowaniu, przez co zabezpieczenie to staje się zupełnie nieskuteczne. ATEST nr 4/2020 Pełny tekst dostępny na stronie iterum.biz/publikacje.

Bezpiecznie — czyli jak?

W biznesie szkoda sprowadza się do kosztu (finansowego), ryzyko można więc określić jako wartość oczekiwaną kosztów związanych z istniejącym zagrożeniem. Ocena ryzyka sprowadzałaby się do wyznaczenia wartości zagrożenia (tzn. potencjalnej wartości szkody) i prawdopodobieństwa zaistnienia szkody. Zdrowia i życia nie da się przeliczyć na pieniądze, ale przecież firmy ubezpieczeniowe właśnie tym się zajmują, więc określenie racjonalnych wartości jest możliwe. SUR …