Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą, naszym czasem, a także — jeśli potrzeba — umiejętnościami i doświadczeniem.

OCENA I REDUKCJA RYZYKA MASZYN I LINII PRODUKCYJNYCH

Ocena ryzyka może przybierać różne formy. Stanowi jedno z ważniejszych narzędzi do podniesienia bezpieczeństwa pracowników – daje możliwość odpowiedzi na pytanie, czy maszyna jest na tyle bezpieczna, na ile pozwala na to aktualny stan wiedzy technicznej związanej z budową maszyn.

WALIDACJA ROZWIĄZAŃ

Celem walidacji jest stwierdzenie czy dane rozwiązanie przyczynia się do zmniejszenia zagrożeń – to potwierdzenie, że ryzyko jest dostatecznie zmniejszone.

WSPARCIE: IMPORT MASZYN

Każda importowana maszyna podlega odpowiedniej procedurze oceny zgodności. Doświadczenie pokazuje, że wprowadzane na rynek maszyny często nie odpowiadają deklaracjom składanym przez producentów.

WSPARCIE: PROJEKT MASZYNY

Staranna ocena i redukcja ryzyka od najwcześniejszego etapu projektowania maszyn, zapewni bezpieczeństwo przyszłym operatorom i wyeliminuje koszty usuwania skutków popełnionych na początku błędów.

.

WSPARCIE: INTEGRACJA MASZYN

Automatyzacja procesu z reguły domaga się nowego systemu sterowania odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Integrator musi przeprowadzić ocenę ryzyka po wszelkich wprowadzonych zmianach i ostatecznie potwierdzić zgodność zintegrowanej maszyny z wymaganiami bezpieczeństwa.

OZNAKOWANIE CE

Maszyna musi mieć znak CE. Znak CE nie może być umieszczony na urządzeniu, które nie jest maszyną – w szczególności maszyną nieukończoną lub linią produkcyjną, która nie stanowi maszyny zespolonej.

KONSULTACJE

Czasem trzeba porozmawiać: o coś zapytać, wspólnie zdefiniować problem.

SZKOLENIA

Wiedza pomaga samodzielnie ocenić maszynę i lepiej wykorzystać ocenę wykonaną przez innych.

więcej…

close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/