Ślepi przewodnicy ślepych — skutki rozporządzenia ws. produktów maszynowych

Debata nt. zmiany dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) jest prowadzona profesjonalnie, tzn. drogo, a zarazem biurokratycznie, tzn. możliwie bezrefleksyjnie. Wątpliwości rozwiewa sporządzone na zlecenie Komisji Europejskiej studium skutków nowelizacji,[1]Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products. Bruksela, 21.04.2021 zajmujące 109 stron, z których warto przytoczyć choć kilka, by mieć pojęcie o całości.

Czytaj dalej „Ślepi przewodnicy ślepych — skutki rozporządzenia ws. produktów maszynowych”
Jeden komentarz

Non possumus — o rozporządzeniu ws. produktów maszynowych

Cała Unia Europejska debatuje nad nowelizacją dyrektywy maszynowej (2006/42/WE), znanej lepiej jako „wymagania zasadnicze”. Już wiadomo, że nie będzie to nowelizacja, lecz dyrektywa zostanie zastąpiona rozporządzeniem. Jest już projekt tego rozporządzenia i już widać, że dobrze już było.

Poniżej kilka punktów, które przedstawiłem do dyskusji tzw. grupie wsparcia, dyskutującej o projekcie pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju.

Czytaj dalej „Non possumus — o rozporządzeniu ws. produktów maszynowych”
Jeden komentarz

Prokrastynacja — o „produktach maszynowych”

Co zrobić, jeśli akt prawny zawiera błędy — kilka poważnych błędów? Zmienić ten akt, oczywiście. A jak? Oczywiście, pozostawiając stare błędy i dodając nowe!

Trwają prace nad zastąpieniem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (dalej: DM) zupełnie nowym rozporządzeniem ws. tzw. produktów maszynowych[1]Tak to jest przełożone w nieoficjalnym tłumaczeniu na język polski; może przed publikacją ktoś zaproponuje jakieś rozsądne tłumaczenie dla „machinery products”? (dalej: RPM) Czy to zupełnie nowe rozporządzenie ma jakieś elementy wspólne z obecnie obowiązującą dyrektywą? Poniżej kilka najważniejszych błędów zawartych w dyrektywie maszynowej, które w nowym akcie tworzą klimat znajomego, swojskiego smrodku.

Czytaj dalej „Prokrastynacja — o „produktach maszynowych””
Jeden komentarz

Reset. Nic o relacjach USA-Rosja.

Na początek dobra informacja dla przywiązanych do poprawności języka: „reset” pojawił się już w Słowniku Języka Polskiego PWN.[1]słownikowy reset dotyczy wprawdzie tylko komputera, ale jeśli wyraz raz się zadomowił, to pewnie już u nas zostanie i sprowadzi rodzinę zza granicy Są nawet pochodne — resetować, resetowanie. Na poziomie językowym wszystko jest więc jasne. Gorzej z zastosowaniem funkcji reset w systemach bezpieczeństwa maszyn.

Wymagania dla „ręcznego resetu” określa ISO 13849-1:[2]PN-EN ISO 13849-1:2016 Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania

Czytaj dalej „Reset. Nic o relacjach USA-Rosja.”

Naj­pierw po­wo­li jak żółw ocię­ża­le ru­szy­ła ma­szy­na po szy­nach ospa­le

Trwają prace nad modyfikacją dyrektywy 2006/42/WE ws. maszyn, a właściwie zastąpienia jej rozporządzeniem ws. produktów maszynowych.[1]machinery products Aktualnie projekt rozporządzenia omawiany jest m.in. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Czego można być pewnym? Że raz uruchomiona maszyna biurokratyczna już się nie zatrzyma.

W skrócie: dobrze już było.

Czytaj dalej „Naj­pierw po­wo­li jak żółw ocię­ża­le ru­szy­ła ma­szy­na po szy­nach ospa­le”

Normalizować?

Normy są trochę jak szczepionki. Zamysł świetny, żyć bez nich trudno, ale z biegiem czasu zaczynają się panoszyć i z udogodnienia robi się kłopotliwy obowiązek. Potem powstają ruchy antyszczepionkowców, ludzie przestają się szczepić nawet na polio.

Czytaj dalej „Normalizować?”

Akademia „bezpieczeństwa przede wszystkim”

Z przyjemnością i z niejaką dumą informujemy, że firma Troax Safety Systems Poland Sp. z o. o. zainicjowała projekt pod szumną nazwą “Safety First Academy”. Wbrew nazwie, zajęcia będą zapewne prowadzone głównie po polsku, choć inne języki nie są wykluczone (na razie jako język wykładowy dostępny jest też angielski, w niedalekiej perspektywie francuski i może niemiecki).

A skąd duma? Bo to nasz wspólny projekt. SafetyFirstAcademy.pl

Metoda szacowania i ewaluacji ryzyka Iterum 21.5

Niniejsza metoda stanowi rozszerzenie grafu oceny poziomu ryzyka zawartego w ISO 13849-1.[1]proces powstawania metody opisano na stronie iterum.biz

Metodyka oceny

Zgodnie z ISO 12100, ocena ryzyka prowadzona jest iteracyjnie. W każdym kroku ocenia się istniejące zagrożenia oraz skuteczność środków ochronnych.

Ryzyko R określane jest na podstawie wzoru:

R = S + F + P – A,

Czytaj dalej „Metoda szacowania i ewaluacji ryzyka Iterum 21.5”
Jeden komentarz

Są czy ich nie ma? — tym razem nie o krasnoludkach

Na stronie Komisji Europejskiej pojawił się na moment projekt rozporządzenia ws. produktów maszynowych.[1]regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products Ważny tekst, wart przeczytania (i oprotestowania) zawczasu.

Od niedawna serwer KE wyświetla w tym miejscu błąd, dlatego poniżej zamieszczamy pobrane wcześniej dokumenty.

Czytaj dalej „Są czy ich nie ma? — tym razem nie o krasnoludkach”
Jeden komentarz