Prokrastynacja — o „produktach maszynowych”

Co zrobić, jeśli akt prawny zawiera błędy — kilka poważnych błędów? Zmienić ten akt, oczywiście. A jak? Oczywiście, pozostawiając stare błędy i dodając nowe! Trwają prace nad zastąpieniem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (dalej: DM) zupełnie nowym rozporządzeniem ws. tzw. produktów maszynowych[1]Tak to jest przełożone w nieoficjalnym tłumaczeniu na język polski; może przed publikacją ktoś zaproponuje jakieś rozsądne tłumaczenie …

O narzędziach, wyposażeniu wymiennym i maszynach nieukończonych

Obserwując powszechną praktykę producentów można przypuszczać, że z pokolenia na pokolenie przekazywana jest opowieść o tym, jak powinno się wystawiać deklarację włączenia[1]będąca nieodłączną częścią tylko maszyn nieukończonych dla narzędzi — skoro i tak będą one użytkowane w maszynie. Są jednak i tacy, którzy kwestionują samą opowieść i wybierają inną drogę, bardziej świadomą.

A patrząc — widzą wszystko oddzielnie (o zespołach maszyn i nie tylko)

Kiedy jacht płynie kanałem żeglugowym, są dwie możliwości: fordewind lub „mordewind”[1]szczury lądowe mogą doczytać na Wikipedii — teoretycznie, bo praktycznie zawsze wieje w twarz. Kiedy inżynier tworzy prawo, może powstać zwięzły, przejrzysty zapis… lub dyrektywa maszynowa.

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część II: Modernizacja czy budowa?

W pierwszej części artykułu zostały omówione obowiązki producenta i użytkownika w odniesieniu do oznakowania CE. Podsumowując, obszar dyrektywy maszynowej obejmuje czynność wprowadzenia maszyny do obrotu oraz oddania jej do użytku. Chodzi o pierwsze udostępnienie i wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że DM nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy z rynku UE zostaje nabyta używana maszyna, lub kiedy ta powróciłaby z powrotem na rynek UE.

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część I: Obowiązki

To pytanie nierzadko spędza sen z powiek tym, którzy są zaangażowani w remonty i utrzymanie ruchu. Każdy obawia się, że zmiany na maszynie, które planuje wprowadzać, mogą spowodować utratę ważności znaku CE i konieczność ponownej certyfikacji. Dodatkowo, niepewność użytkowników jest potęgowana zamieszczaniem przez producentów różnych sformułowań w deklaracjach zgodności.[1]np. ostrzeżenie, że deklaracja traci ważność w wyniku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez użytkownika

Już był w ogródku, już witał się z gąską — czyli o urządzeniach ochronnych

Urządzenie ochronne[1]dalej: u.o., jak wyjaśnia norma ISO 12100,[2]PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka to „środek ochronny inny niż osłona” (3.28). Środek ochronny jest zdefiniowany, w tej samej normie, jako… „osłona lub u.o.” (3.26). Najwyraźniej autorzy normy uznali, że nie potrafią niczego dodać do potocznego rozumienia tych pojęć[3]albo może …

Liczę do trzech…

„Bezpieczeństwo w trzech krokach” brzmi bardziej zachęcająco niż „zasady zapewnienia bezpieczeństwa przy konstruowaniu maszyn”? Nawet jeśli „trzy” w tym wypadku jest umowne, lepiej zrozumieć model uproszczony niż nie zrozumieć modelu pełniejszego. Także, gdy jest to model bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Dyrektywa narzędziowa (2009/104/WE), dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) i normy międzynarodowe (ISO 12100, ISO/TR 14121-2) podkreślają wagę …

Nowe maszyny ze znakiem CE wcale nie muszą być bezpieczne!

Czy Ty również myślisz, że znak CE na maszynie jest gwarantem bezpieczeństwa? Czy jesteś przekonany o tym, że nie musisz robić oceny ryzyka nowo zakupionej maszyny, bo przecież  producent zadeklarował jej bezpieczeństwo? Jeśli odpowiedziałeś sobie dwa razy TAK, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Znak CE — prawo czy obowiązek?

Co to jest ustrój totalitarny? To ustrój, w którym wszystko, co nie jest zakazane, jest obowiązkowe. Ze znakiem CE jest trochę jak w tej starej anegdocie. Każdy wprowadzany na rynek europejski produkt podlegający „systemowi oceny zgodności” (z czym?) i żaden inny, musi mieć znak CE. Czyli maszyna musi, a np. tzw. maszyna nieukończona — nie może. Taka sytuacja …