Ogólne bezpieczeństwo produktów, czyli 22 strony o niczym

Czy można określić ogólne zasady wszystkiego? Oczywiście, że można — tyle tylko, że zasady te prawdopodobnie nie będą się nadawały do niczego. Ale przecież, niejako przy okazji, można dać wielu ludziom zatrudnienie i władzę. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016.2047) jest klinicznym przypadkiem takiego praktycznego połączenia. Określa zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Handlowej, …

Normy, czyli gdy nie wiadomo o co chodzi…

Czym różni się norma od przepisu? M.in. tym, że norma jest płatna i dobrowolna, przepis — obowiązkowy i bezpłatny. Wydaje się to uczciwe: nie muszę płacić za normy, jeśli nie są mi potrzebne; nie muszę płacić za przepisy, choć są potrzebne. Teoretycznie.