Nie dopuść do tragedii. Zadbaj o bezpieczeństwo maszyn w przemyśle papierniczym.

Niespełnienie wymagań bezpieczeństwa może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Przykładem  jest wypadek w opolskiej fabryce papieru. Operator został pochwycony i wciągnięty przez obracające się walce. Państwowa Inspekcja Pracy jako główną przyczynę wypadku podała brak odpowiednich zabezpieczeń. Specjalna osłona z napędem hydraulicznym nie spełniała swojej funkcji ochronnej. Pracownik miał bezpośredni dostęp do wirujących części maszyny. Inspektor pracy na podstawie …