C jest be (kilka słów o EN 415-10)

Wśród ulic tysiąca jest jedna uliczka, a na tej uliczce jest jedna tabliczka.Kto tędy przechodzi, ten — nie bez zdziwienia — spostrzega, że jest to tabliczka mnożenia. Wanda Chotomska. Ulica tabliczki mnożenia[1]polecam znakomite wykonanie Ireny Kwiatkowskiej A wśród tysiąca[2]stan na 9.10.2020: 964 norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową[3]2006/42/UE jest jedna norma, której pomyliły się literki.

Osłony napędzane wg ISO 14120 (5.2.5.4)

Norma PN-EN ISO 14120:2016 Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i  ruchomych (norma typu B2, tj. dotycząca środków bezpieczeństwa) zawiera lakoniczną informację o wartościach sił i energii nie powodujących urazów. Jeżeli osłona po zatrzymaniu automatycznie się otwiera, siła zamykania nie może przekraczać 150 N, a energia osłony — 10 J; w pozostałych przypadkach, odpowiednio: …