Kup pan cegłę! — EN 60745-2-20

Wśród 1172 norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową jest i ta: EN 60745-2-20 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych. Zdziwi się ten, kto będzie chciał dowiedzieć się z niej czegokolwiek o zasadach budowy bezpiecznych maszyn.