Smoki a temperatura

Jak wiadomo, krótkotrwały[1]do 0,5 s kontakt z powierzchnią o temperaturze poniżej 65˚C nie grozi oparzeniem, co wynika z ISO 13732-1, a konkretnie z wykresu zamieszczonego w rozdz. 4.2.1.2 tej normy. Uwaga, norma nie zajmuje się kontaktem skóry z gorącym gazem[2]w szczególności nie ma ani słowa o smoczych wyziewach lub cieczą, jedynie z powierzchniami ciał stałych.