Reset. Nic o relacjach USA-Rosja.

Na początek dobra informacja dla przywiązanych do poprawności języka: „reset” pojawił się już w Słowniku Języka Polskiego PWN.[1]słownikowy reset dotyczy wprawdzie tylko komputera, ale jeśli wyraz raz się zadomowił, to pewnie już u nas zostanie i sprowadzi rodzinę zza granicy Są nawet pochodne — resetować, resetowanie. Na poziomie językowym wszystko jest więc jasne. Gorzej z zastosowaniem funkcji reset w systemach bezpieczeństwa …

Ocena dla oceny

Jak rozumieć pojęcie „ocena ryzyka”, odmieniane przez wszystkie przypadki w przepisach i normach związanych z bezpieczeństwem pracy? W innych (niż bhp) dziedzinach sprawa jest jasna: umiem ocenić ryzyko, jeśli potrafię powiedzieć, że np. na tej transakcji można zarobić milion, ale z prawdopodobieństwem 20% można stracić 4 miliony; czyli że wartość oczekiwana w tym przypadku jest równa zeru (a jeszcze średnie odchylenie …