Już był w ogródku, już witał się z gąską — czyli o urządzeniach ochronnych

Urządzenie ochronne[1]dalej: u.o., jak wyjaśnia norma ISO 12100,[2]PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka to „środek ochronny inny niż osłona” (3.28). Środek ochronny jest zdefiniowany, w tej samej normie, jako… „osłona lub u.o.” (3.26). Najwyraźniej autorzy normy uznali, że nie potrafią niczego dodać do potocznego rozumienia tych pojęć[3]albo może …

Skanery, część III: Dystansowanie

Skaner może być wykorzystywany na dwa sposoby: do wykrywania obecności osób (co uniemożliwia uruchomienie maszyny) lub do wykrywania ich zbliżania się (co powoduje zatrzymanie maszyny). Zasady prawidłowej lokalizacji skanera są takie same, jak zasady lokalizacji kurtyny, opisane w ISO 13855.[1]PN-EN ISO 13855:2014 Bezpieczeństwo maszyn. Umiejscowienie technicznych środków ochronnych ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka