Liczę do trzech…

„Bezpieczeństwo w trzech krokach” brzmi bardziej zachęcająco niż „zasady zapewnienia bezpieczeństwa przy konstruowaniu maszyn”? Nawet jeśli „trzy” w tym wypadku jest umowne, lepiej zrozumieć model uproszczony niż nie zrozumieć modelu pełniejszego. Także, gdy jest to model bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Dyrektywa narzędziowa (2009/104/WE), dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) i normy międzynarodowe (ISO 12100, ISO/TR 14121-2) podkreślają wagę …

Oceń ryzyko, ale nie za dokładnie…

W różnych miejscach (przepisy bhp, system oceny zgodności) pojawia się wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z użyciem maszyny czy też ryzyka na stanowisku pracy. Ocena musi być udokumentowana, o jej wynikach należy poinformować zainteresowanych (pracowników, nabywców) — ale czym w istocie jest ta ocena? Okazuje się, że nie wiadomo. Prawo, z całą stanowczością, nakazuje przeprowadzić… cokolwiek.

Czytając ISO 14121-2 Introduction

Dziwoląg. Powstał „w wyniku aktualizacji ISO 14121 tak, by była zgodna z ISO 12100-1 i ISO 12100-2” (pierwsze zdanie wprowadzenia). Z tej aktualizacji powstały dwie części ISO 14121 (może na tym polegało „dostosowanie” do, też dwuczęściowej, ISO 12100?), po czym pierwsza została wycofana, bo jej treść włączono do ISO 12100, a osierocona część 2 (ISO/TR 14121-2) to nawet …