Oceń ryzyko, ale nie za dokładnie…

W różnych miejscach (przepisy bhp, system oceny zgodności) pojawia się wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z użyciem maszyny czy też ryzyka na stanowisku pracy. Ocena musi być udokumentowana, o jej wynikach należy poinformować zainteresowanych (pracowników, nabywców) — ale czym w istocie jest ta ocena? Okazuje się, że nie wiadomo. Prawo, z całą stanowczością, nakazuje przeprowadzić… cokolwiek.

Ocena dla oceny

Jak rozumieć pojęcie „ocena ryzyka”, odmieniane przez wszystkie przypadki w przepisach i normach związanych z bezpieczeństwem pracy? W innych (niż bhp) dziedzinach sprawa jest jasna: umiem ocenić ryzyko, jeśli potrafię powiedzieć, że np. na tej transakcji można zarobić milion, ale z prawdopodobieństwem 20% można stracić 4 miliony; czyli że wartość oczekiwana w tym przypadku jest równa zeru (a jeszcze średnie odchylenie …