Ogólne bezpieczeństwo produktów, czyli 22 strony o niczym

Czy można określić ogólne zasady wszystkiego? Oczywiście, że można — tyle tylko, że zasady te prawdopodobnie nie będą się nadawały do niczego. Ale przecież, niejako przy okazji, można dać wielu ludziom zatrudnienie i władzę. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016.2047) jest klinicznym przypadkiem takiego praktycznego połączenia. Określa zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Handlowej, …