Rozmnażanie wegetatywne maszyn (jeszcze o modernizacjach)

Za największy żyjący organizm uznaje się mający ok. 80.000 lat, zajmujący 43 ha lasek osikowy, będący w istocie jednym drzewem, choć dość licznie rozgałęzionym.[1]crazynauka.pl Botanicy mają łatwiej. Rozmnażanie jest generatywne (powstaje nowy organizm), gdy łączą się komórki rozrodcze; jeśli natomiast rozwijamy wegetatywnie istniejący pęd, jest to wciąż ta sama roślina. A kiedy powstaje nowa maszyna? …

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część II: Modernizacja czy budowa?

W pierwszej części artykułu zostały omówione obowiązki producenta i użytkownika w odniesieniu do oznakowania CE. Podsumowując, obszar dyrektywy maszynowej obejmuje czynność wprowadzenia maszyny do obrotu oraz oddania jej do użytku. Chodzi o pierwsze udostępnienie i wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że DM nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy z rynku UE zostaje nabyta używana maszyna, lub kiedy ta powróciłaby z powrotem na rynek UE.

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część I: Obowiązki

To pytanie nierzadko spędza sen z powiek tym, którzy są zaangażowani w remonty i utrzymanie ruchu. Każdy obawia się, że zmiany na maszynie, które planuje wprowadzać, mogą spowodować utratę ważności znaku CE i konieczność ponownej certyfikacji. Dodatkowo, niepewność użytkowników jest potęgowana zamieszczaniem przez producentów różnych sformułowań w deklaracjach zgodności.[1]np. ostrzeżenie, że deklaracja traci ważność w wyniku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez użytkownika

Modernizacje, integracje, tworzenie zespołów maszyn – kilka praktycznych wskazówek jak zaplanować inwestycję w parku maszynowym

Mówi się, że 10 min poświęcone na planowanie działań skraca czas naszej pracy o dwie godziny. Myślę, że planowanie jest kluczem do sukcesu w każdym obszarze naszego życia, również w obszarze życia fabryki. Podczas planowania pojawiają się elementy, które muszą do siebie pasować. Cała trudność polega na tym, że musimy unikać błędów już na samym początku, bo im więcej pięter zbudujemy, tym …