Metoda szacowania i ewaluacji ryzyka Iterum 21.5

Niniejsza metoda stanowi rozszerzenie grafu oceny poziomu ryzyka zawartego w ISO 13849-1.[1]proces powstawania metody opisano na stronie iterum.biz Metodyka oceny Zgodnie z ISO 12100, ocena ryzyka prowadzona jest iteracyjnie. W każdym kroku ocenia się istniejące zagrożenia oraz skuteczność środków ochronnych. Ryzyko R określane jest na podstawie wzoru: R = S + F + P – A,

Jako piorun twoje ramię — o osłonach ryglowanych

Spora firma w środkowo-zachodniej Polsce. W ciągu tygodnia musieli wymienić pięć razy rygiel na drzwiach. Tych samych. Pracujący tam rosły obywatel bliskiej zagranicy został poinformowany, że w celu odryglowania drzwi, należy nacisnąć stosowny przycisk. Nie powiedziano mu tylko, że potem, przed szarpnięciem za klamkę, trzeba chwilę zaczekać.

Reductio ad absurdum (o akceptowalności ryzyka)

Producent maszyny (na podstawie wymagań zasadniczych) oraz jej użytkownik (na podstawie wymagań minimalnych) zobowiązani są do oceny i redukcji ryzyka. Ocenę przeprowadza się, by wiedzieć, gdzie należy ryzyko zredukować, to jasne. Wiadomo gdzie, ale czy wiadomo kiedy? Jakie kryterium pozwala stwierdzić, że oto właśnie osiągnięto poziom ryzyka, który nie wymaga dalszej redukcji? Odpowiedzi nie znajdziemy ani w przepisach …

Znaj proporcjum, mocium panie — czyli jak projektować funkcję resetu

Cytat Aleksandra Fredry z komedii „Zemsta”[1]nie czytałeś, to się nie przyznawaj czasami stanowi odzwierciedlenie realiów, z którymi my, prości audytorzy, spotykam się co rusz. Każdy, kto projektuje stanowiska zrobotyzowane i nie tylko, wie o tym, że należy odpowiednio zaplanować sekwencję przywrócenia aktywowanej funkcji bezpieczeństwa. Jednak przy większych aplikacjach producenci, integratorzy zdają się podchodzić do tematu bez pomyślunku, …

Mędrca szkiełko i oko — o pomiarach w ocenie ryzyka

Jak twierdzą fizycy, nie tylko materia, ale i sama przestrzeń[1]Wojskową definicję czasoprzestrzeni zapewne wszyscy znają: „Szeregowy, kopcie rów od tego drzewa do obiadu!” jest kwantowa — rozmiar czegokolwiek nie może być mniejszy niż długość Plancka Lₚ ≈ 1,6 × 10⁻³⁵ m. W skali makro spotykamy się raczej z rozmyciem, ale skutek jest podobny: dokładność pomiaru ma swoje …

Rozmnażanie wegetatywne maszyn (jeszcze o modernizacjach)

Za największy żyjący organizm uznaje się mający ok. 80.000 lat, zajmujący 43 ha lasek osikowy, będący w istocie jednym drzewem, choć dość licznie rozgałęzionym.[1]crazynauka.pl Botanicy mają łatwiej. Rozmnażanie jest generatywne (powstaje nowy organizm), gdy łączą się komórki rozrodcze; jeśli natomiast rozwijamy wegetatywnie istniejący pęd, jest to wciąż ta sama roślina. A kiedy powstaje nowa maszyna? …

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część II: Modernizacja czy budowa?

W pierwszej części artykułu zostały omówione obowiązki producenta i użytkownika w odniesieniu do oznakowania CE. Podsumowując, obszar dyrektywy maszynowej obejmuje czynność wprowadzenia maszyny do obrotu oraz oddania jej do użytku. Chodzi o pierwsze udostępnienie i wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że DM nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy z rynku UE zostaje nabyta używana maszyna, lub kiedy ta powróciłaby z powrotem na rynek UE.

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część I: Obowiązki

To pytanie nierzadko spędza sen z powiek tym, którzy są zaangażowani w remonty i utrzymanie ruchu. Każdy obawia się, że zmiany na maszynie, które planuje wprowadzać, mogą spowodować utratę ważności znaku CE i konieczność ponownej certyfikacji. Dodatkowo, niepewność użytkowników jest potęgowana zamieszczaniem przez producentów różnych sformułowań w deklaracjach zgodności.[1]np. ostrzeżenie, że deklaracja traci ważność w wyniku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez użytkownika

Już był w ogródku, już witał się z gąską — czyli o urządzeniach ochronnych

Urządzenie ochronne[1]dalej: u.o., jak wyjaśnia norma ISO 12100,[2]PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka to „środek ochronny inny niż osłona” (3.28). Środek ochronny jest zdefiniowany, w tej samej normie, jako… „osłona lub u.o.” (3.26). Najwyraźniej autorzy normy uznali, że nie potrafią niczego dodać do potocznego rozumienia tych pojęć[3]albo może …