O czym musisz wiedzieć importując maszyny spoza Unii Europejskiej?

Praktyczna odpowiedzialność związana z wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej to przygotowanie się do inwestycji i świadome wybory. Niezależnie skąd pochodzi maszyna, jeśli ma być użytkowana na terenie UE, musi spełniać określone w dyrektywie maszynowej zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Pełna zgodność maszyny z wymaganiami leży w najlepszym interesie użytkownika. Ocena zgodności to analiza wielu aspektów formalnych i praktycznych, weryfikacja dostarczonej dokumentacji …

O narzędziach, wyposażeniu wymiennym i maszynach nieukończonych

Obserwując powszechną praktykę producentów można przypuszczać, że z pokolenia na pokolenie przekazywana jest opowieść o tym, jak powinno się wystawiać deklarację włączenia[1]będąca nieodłączną częścią tylko maszyn nieukończonych dla narzędzi — skoro i tak będą one użytkowane w maszynie. Są jednak i tacy, którzy kwestionują samą opowieść i wybierają inną drogę, bardziej świadomą.

Znaj proporcjum, mocium panie — czyli jak projektować funkcję resetu

Cytat Aleksandra Fredry z komedii „Zemsta”[1]nie czytałeś, to się nie przyznawaj czasami stanowi odzwierciedlenie realiów, z którymi my, prości audytorzy, spotykam się co rusz. Każdy, kto projektuje stanowiska zrobotyzowane i nie tylko, wie o tym, że należy odpowiednio zaplanować sekwencję przywrócenia aktywowanej funkcji bezpieczeństwa. Jednak przy większych aplikacjach producenci, integratorzy zdają się podchodzić do tematu bez pomyślunku, …

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część II: Modernizacja czy budowa?

W pierwszej części artykułu zostały omówione obowiązki producenta i użytkownika w odniesieniu do oznakowania CE. Podsumowując, obszar dyrektywy maszynowej obejmuje czynność wprowadzenia maszyny do obrotu oraz oddania jej do użytku. Chodzi o pierwsze udostępnienie i wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że DM nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy z rynku UE zostaje nabyta używana maszyna, lub kiedy ta powróciłaby z powrotem na rynek UE.

Czy maszyny ze znakiem CE można modernizować? Część I: Obowiązki

To pytanie nierzadko spędza sen z powiek tym, którzy są zaangażowani w remonty i utrzymanie ruchu. Każdy obawia się, że zmiany na maszynie, które planuje wprowadzać, mogą spowodować utratę ważności znaku CE i konieczność ponownej certyfikacji. Dodatkowo, niepewność użytkowników jest potęgowana zamieszczaniem przez producentów różnych sformułowań w deklaracjach zgodności.[1]np. ostrzeżenie, że deklaracja traci ważność w wyniku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez użytkownika

O czym musisz wiedzieć integrując stanowiska zrobotyzowane? Część III: Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa

Zgodnie z ISO 10218-2 [5.2.2] część systemu sterowania związana z bezpieczeństwem powinna spełniać co najmniej PL d kat. 3 (według ISO 13849-1). Czym jest kategoria (kat.) i Performance Level (PL)?

Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn

Niezależnie od tego, czy maszyna jest nowa, czy stara, przepisy definiują sposób i metody zapewnienia odpowiedniego poziomu jej bezpieczeństwa. W przypadku maszyn nowych sposób ten jest jasno określony w dyrektywach. Natomiast w przypadku maszyn starych, gdzie mamy wymagania minimalne, zmienia się tylko sposób osiągnięcia akceptowanego poziomu bezpieczeństwa maszyn. SUR 1/2019 Artykuł można pobrać w formacie PDF:

Urządzenia zatrzymywania awaryjnego

W trakcie projektowania maszyny należy uwzględnić wiele różnorodnych czynników występujących podczas jej pracy. Z punktu widzenia zasad bhp maszynę należy zaprojektować i wykonać na podstawie oceny ryzyka. Pomagają w tym normy zharmonizowane, w których możemy znaleźć zasady stosowania funkcji zatrzymania awaryjnego. ATEST nr 11/2018 Artykuł można pobrać w formacie PDF:

O czym musisz wiedzieć integrując stanowiska zrobotyzowane? Część II: Tryby pracy

Tryb wartki, tryb leniwy… Po co nam tryby pracy i czym one się różnią? W trybie manualnym z ograniczoną prędkością ruch centralnego punktu narzędzia (TCP)[1]PN-EN ISO 10218-1, 3.26 jest ograniczony do 250 mm/s[2]PN-EN ISO 10218 5.6.4.2 (wcześniej ten tryb był również znany jako T1). Należy jednak pamiętać, że jest to prędkość maksymalna, nie minimalna. Wyniki oceny ryzyka …

O czym musisz wiedzieć integrując stanowiska zrobotyzowane? Część I: Układ aplikacji z robotem

Kilka słów wstępu, czyli twarde statystyki. Raport za rok 2019, opublikowany przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR),[1]https://ifr.org/ przyniósł pozytywne informacje dla polskiego rynku. Liczba pracujących w Polsce robotów przemysłowych wynosi 15 800 i stale rośnie. Najwięcej pochłonął ich przemysł motoryzacyjny, bo aż 37%. Statystyki te pokazują, że prędzej czy później większość z nas, pracujących w przemyśle, stanie oko w ramię z robotem.