Czy Ty również myślisz, że znak CE na maszynie jest gwarantem bezpieczeństwa? Czy jesteś przekonany o tym, że nie musisz robić oceny ryzyka nowo zakupionej maszyny, bo przecież  producent zadeklarował jej bezpieczeństwo? Jeśli odpowiedziałeś sobie dwa razy TAK, to ten artykuł jest dla Ciebie!

W mojej pracy zawodowej zauważyłam, że wielu nabywców bądź użytkowników maszyn przemysłowych kieruje się pewnym stereotypowym myśleniem, że oznakowanie CE jest wystawiane przez jakiś ważny urząd państwowy oraz że gwarantuje jakość, niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo urządzenia. Nic bardziej mylnego…  

Fakt, przepustką do umieszczenia wyrobów na rynku, w tym oczywiście i maszyn, jest oznakowanie CE. Stanowi ono swoistego rodzaju paszport, pozwalający wprowadzić do obrotu maszynę, która spełnia wymagania zasadnicze. Bądź świadomy, że producent samodzielnie wykonuje ocenę ryzyka, a swoją odpowiedzialność w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych potwierdza deklaracją zgodności i znakiem CE. Maszyna finalnie trafia do użytkownika. Niestety bardzo często możemy natknąć się na pewne uproszczenia i niekonsekwencję producenta w spełnieniu wymagań zasadniczych. Przyczyn tych niezgodności może być wiele. Jedną z nich być może jest to, że maszyny produkowane od wielu lat po prostu nie nadążają za zmianami, czy nowymi normami.

Co się stanie jeśli producent popełni błędy albo nie dotrzyma wszystkich warunków zasadniczych wynikających z dyrektywy maszynowej? Świadomie bądź nieświadomie, zarówno formalnych, jak i tych technicznych.

Pracodawco, zgodnie z europejską koncepcją bezpieczeństwa mamy wolny obrót maszynami, wobec czego nie ma żadnego organu, który musiałby kontrolować każdą maszynę wprowadzaną do obrotu. Większa część nowych maszyn nie przechodzi żadnej dodatkowej kontroli wykonanej np. przez stronę trzecią tzw. jednostkę notyfikowaną i prosto od producenta trafia do użytkownika. Jeśli kupisz maszynę i w procesie przekazywania jej do produkcji nie wykryjesz występujących w niej wad, to również staniesz się odpowiedzialny za wypadek, do którego doszłoby na tej maszynie.

Jaka w tym wszystkim jest rola oceny ryzyka? Po prostu rób ją. Rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka powinna posiadać walor poprawności sprawdzenia tego jak maszyna została wykonana oraz czy zostały dopełnione obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej. To swoistego rodzaju test, który powinny przejść maszyny podczas odbioru po stronie użytkownika.

close

Możemy wysyłać powiadomienia o nowych publikacjach na podany adres email.

Bez obaw! Nikomu nie udostępnimy podanego adresu. Dodatkowe informacje na stronie ocena-ryzyka.pl/dyskrecja/